TRAININGEN


Voor iedere training die je doet, krijg je erkende studiepunten (MC-punten). Er zijn een heleboel trainingen waar je uit kunt kiezen. Dat is het hele Skillmenu. Zoek eerst welk thema je zoekt en kijk dan welke trainingen daarbij horen.

Een tip: maak jouw keuze en kies daar nog een softskill training bij. Die combinatie zorgt ervoor dat je de kennis uit de training direct kunt toepassen in de praktijk. 

Kies je training

Voor iedere training die je doet, krijg je erkende studiepunten (MC-punten).

Er zijn een heleboel trainingen waar je uit kunt kiezen. Dat is het hele Skillmenu. Zoek eerst welk thema je zoekt en kijk dan welke trainingen daarbij horen.

Een tip: maak jouw keuze en kies daar nog een softskill training bij. Die combinatie zorgt ervoor dat je de kennis uit de training direct kunt toepassen in de praktijk. 

Kies je training

Soorten voorraad (4 – 8 uren)

Waarom is goed voorraadbeheer noodzakelijk?

Over de training
Deze training gaat in op het waarom van goed voorraadbeheer, welke soorten voorraadbeheer er zijn op administratief gebied en op logistiek gebied.

Resultaat
Na de training:
– weet je wat de begrippen ‘administratieve’ en ‘logistieke’ voorraad betekenen
– weet je wat de kosten zijn van voorraad
– weet je meer over de plek van de verschillende goederen en de volgorde van orders

Basiskennis voorraad (4 – 8 uren)

‘Voorraden’ en ‘beheer’ zijn begrippen die iets zeggen over de goederenstroom binnen het bedrijf.

Over de training
In deze training is veel aandacht voor de verschillende soorten van voorraad. Een productiebedrijf heeft een andere voorraad met de daarbij behorende wensen en eisen dan bijvoorbeeld een onderhoudsbedrijf of een logistiek dienstverlener of groothandel.

Resultaat
Na de training:
– weet je meer over de plaats van de voorraad in de bedrijfskolom
– weet je meer over doelgroepen, assortimenten en wat dat betekent voor de voorraad
– heb je verschillende opslagmethodieken onder de knie

Bederfelijke goederen (4 – 8 uren)

Bederfelijke goederen zijn niet zomaar goederen waar je op een normale manier mee mag omgaan.

Over de training
Naast reguliere goederen heb je ook producten die snel aan bederf onderhevig zijn. Deze vereisen een speciale behandeling.

Resultaat
Na de training:
– weet je wat bederfelijke goederen zijn en ken je de verschillende soorten
– ken je relevante wet- en regelgeving voor jouw werk
– ken je de relevante documenten en begrijp je de verschillende etiketten
– weet je om te gaan met bederfelijke goederen en wat je wel en niet mag samenladen.

Gevaarlijke goederen (4 – 8 uren)

Gevaarlijke goederen zijn door hun eigenschappen al in kleine hoeveelheden gevaarlijk, schadelijk of hinderlijk voor mens, dier en/of milieu.

Over de training
Goederen die explosief zijn of brandbaar, giftig, radioactief, bijtend enzovoort vereisen meer dan normale aandacht.

Resultaat
Na de training:
– weet je wat gevaarlijke goederen zijn en ken je de verschillende klassen
– ken je de relevante wet- en regelgeving
– begrijp je behandelingsetiketten voor gevaarlijke goederen
– weet je om te gaan met gevaarlijke goederen en welke je wel en niet samen mag pakken.

Productielogistiek (4 – 8 uren)

Productielogistiek houd zich bezig met de logistieke activiteiten binnen de bedrijfsmuren.

Over de training
Het beginpunt van productielogistieke activiteiten wordt gevormd door het magazijn met de grondstoffen en het eindpunt met het magazijn met de eindproducten.

Resultaat
Na de training:
– heb je inzicht in de productielogistiek en heb je kennis van het hoofdproductieplan (HPP)
– Heb je Material Requirements Planning (MRP) als vorm van pushbesturing leren kennen
– ken je begrippen als, en heb je inzicht in, MRP 1 (materiaalbehoefte) en MRP 2 (mensen en middelen)