TRAININGEN


Voor iedere training die je doet, krijg je erkende studiepunten (MC-punten). Er zijn een heleboel trainingen waar je uit kunt kiezen. Dat is het hele Skillmenu. Zoek eerst welk thema je zoekt en kijk dan welke trainingen daarbij horen.

Een tip: maak jouw keuze en kies daar nog een softskill training bij. Die combinatie zorgt ervoor dat je de kennis uit de training direct kunt toepassen in de praktijk. 

Kies je training

Voor iedere training die je doet, krijg je erkende studiepunten (MC-punten).

Er zijn een heleboel trainingen waar je uit kunt kiezen. Dat is het hele Skillmenu. Zoek eerst welk thema je zoekt en kijk dan welke trainingen daarbij horen.

Een tip: maak jouw keuze en kies daar nog een softskill training bij. Die combinatie zorgt ervoor dat je de kennis uit de training direct kunt toepassen in de praktijk. 

Kies je training

Personeels- en ziekteverzuimbeleid (4 – 8 uren)

Het bedrijf, dat zijn de mensen die er werken

Over de training
De mensen die er werken, bepalen met elkaar de kwaliteit van het bedrijf. Voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel is een voorwaarde tot succes.

Resultaat
Na deze training weet je, naast wat personeelsbeleid inhoudt, ook:

– hoe je de kwaliteit van personeelsbeleid bewaakt (KPI’s)
– hoe je een personeelsplan opstelt en een personeelsdossier inricht
– hoe je werknemers gemotiveerd en inzetbaar kunt houden

Inkoopproces (4 – 8 uren)

Inkoop speelt een belangrijke rol in het bedrijf en de supply chain bij meerdere bedrijven

Over de training
Naarmate de omvang van een bedrijf toeneemt, worden inkooptaken meer verdeeld en anders uitgevoerd. Uiteindelijk vindt inkoop plaats op professioneel niveau en draagt de inkoper steeds meer bij aan een goede concurrentiepositie van het bedrijf.

Resultaat
Na deze training:

– ken je het verschil tussen kopen en inkopen en het belang van samenhangende keuzes
– ken je een aantal theorieën en de verschillende stadia van het inkoopproces
– ken je inkoopstrategieën voor verschillende soorten goederen/diensten

Inkoopmethodieken (4 – 8 uren)

Wie maakt het boodschappenlijstje van het bedrijf?

Over de training
Wie koopt wat en bij welke leverancier? Ook in het bedrijfsleven moet er veel worden aangeschaft buiten de reguliere grondstoffen.

Resultaat
Na de training:

– weet je wat zakelijk inkopen is en welke activiteiten daarbij horen
– begrijp je het verschil tussen strategische, tactische en operationele inkoop
– snap je het verschil tussen primaire en secundaire inkoop en ken je diverse inkoopmethodieken, de optimale bestelgrootte en het verband tussen inkoop en supply chain management